Upcoming Events

Latest News and Articles

 • img_6574

  एउटा फिहरिस्ता ख्रीष्टियनहरूको संख्या वृद्धिमा नेपाल विश्वमै अग्र पंक्तिमा पर्दछ। नेपालमा १२ जनाको संख्या देखि ३००० जना सम्मको सदस्यता रहेका स्थानीय मण्डलीहरू संचालित छन्। अधिकांश...

  Read more
 • 13178767_1573538712937363_9101391583403517210_n

  तिमी नारी

  अनेक रुपमा रुमलिँदै, अनुशासन र अधिनताको परिधिमा रहेर सबैलाई प्रेम, आदर, स्नेहर र माया दिने तिमी हौ नारी। परमेश्वरको इनाम स्वरुप हकको सम्पत्ति हुन जन्मसँगै...

  Read more
 • 13095872_601043580070838_3574098474096818805_n

  स्वर्गीय घर

  जानुछ एक दिन आँखाको अघि देखेका थोकहरू छोडी फर्केर जान्छ बहुमुल्य प्राण, छोडेर नाशवान त्राण संसारको लागि अस्तय होला, स्वर्गमा हुँदछ उदय बोकेर असिम आनन्दहरू,...

  Read more
 • 12313516_989559351087283_4786195798072312294_n

  Jumla Trip 2014

    After a long wait with prayers and earnest desires, May 4th came when we flew with Yeti Airlines. This airline was well-known for flying...

  Read more