हाम्रो विश्वास

बाइबल मानिसहरुका निम्ति परमेश्वरको प्रेरणाबाट दिइएको एक मात्र सिद्ध प्रकाश हो, जुन प्रकाश पूर्ण र अपरिवर्तनीय छ। बाइबल परमेश्वर स्वयंद्वारा संरक्षित वचन हो जसलाई थपघट गर्ने कार्य अपराध र दण्डनीय हुन्छ।

परमेश्वर स्वअस्तित्व भएको प्रभुहरुका प्रभु र राजाहरुका राजा हुनुहुन्छ। उहाँले नै सबै देखिने र नदेखिने थोक वा व्यक्तिहरुलाई सृष्टि गर्नुभयो र तिनको संरक्षण गर्नुहुन्छ। उहाँ सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सिद्ध, पवित्र हुनुहुन्छ। मानिसहरुसंग व्यक्तिगत रुपमा व्यवहार गर्नुहुने न्यायकर्ता, कृपालु र प्रेमिलो, अनन्त, त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ जो आत्मा हुनुहुन्छ, जसलाई आत्मा र सत्यतामा पुजिनु पर्दछ।

येशू ख्रीष्ट परमेश्वर र प्रभु हुनुहुन्छ जो परमेश्वरको एक मात्र अनन्त पुत्र, त्रिएक परमेश्वरको एक व्यक्तित्व, मुक्तिदाता र न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। आफैंलाई रित्याउनु भई पापीहरुलाई बचाउन तथा शैतानका कामहरुलाई नष्ट गर्न पवित्र आत्माको सामर्थ्यले कन्या मरियमबाट उहाँ मानिसको स्वरुपमा जन्मनुभयो, मानिसहरुको पापको निम्ति मर्नुभयो र तेस्रो दिनमा बौरिनुभयो। चालीस दिनपछि स्वर्ग उचालिएर जानुभयो र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीमा बस्नुभयो। एकदिन उहाँ ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरुलाई बादलमा लिन आउनुहुन्छ र महासंकटको अवधिपछि पृथ्वीमा हजार वर्षे राज्यको निम्ति महिमाका साथ आउनुहुन्छ।

पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको एक व्यक्तित्व, स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले संसारलाई पाप, धार्मिकता र न्यायको विषयमा कायल पार्नुहुन्छ। उहाँले मानिसहरुलाई नयाँ गरी जन्माउने, ख्रीष्टको शरीरभित्र बप्तिस्मा गराउने, उनीहरुभित्र बास गर्ने र छुटकाराको दिनसम्म छाप मार्ने काम गर्नुहुन्छ। साथै उहाँले विश्वासीहरुलाई सबै सत्यताभित्र डोर्‍याउने, सेवाको कामको निम्ति आत्माको भरपुरी दिने, विभिन्न वरदानहरू दिने कार्य गर्नुहुन्छ।

बाइबलको उत्पत्ति पुस्तकमा उल्लेख गरिएको सृष्टिको विवरण अक्षरश: सत्य छन्। परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप पृथ्वी, तारामण्डल, मानिस लगायत सबै थोक ६ दिनमा सृष्टि गर्नुभयो। वृद्धि हुँदै, ढाकिंदै र सारा सृष्टिमा अधिकार गर्दै जान मानिसलाई अधिकार दिनुभयो।

परमेश्वरबाट आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गरिएको मानिस अनन्त व्यक्ति हो। परमेश्वरले मानिसलाई पुरूष र स्त्रीको रूपमा सृष्टि गर्नुभयो। यिनै दुई व्यक्तिहरू नै सारा मानिस जातिका पुर्खा हुन्। परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो महिमाको निम्ति, उहाँसंगको सँगतिको निम्ति र उहाँको उद्देश्यको निम्ति सृष्टि गर्नुभयो। मानिस परमेश्वरको आज्ञा उलंघनद्वारा पतन भए अनि मृत्यु, पाप र शैतानको दासत्वमा परे।

परमेश्वर विरुद्ध जिउनु, दुष्टतापूर्ण जीवन विताउनु पाप हो। मानव जातिका प्रथम जोडी आदम र हवा परमेश्वरको इच्छा र आज्ञालाई अवज्ञा गर्दै पापमा पतन भएपछि सम्पूर्ण मानव जातिमा पाप व्याप्त भयो। पापको कारण मानिस लगायत भूमि श्रापित भएको हो। पापकै कारण मानिस आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु र अनन्त मृत्युका भागीदार बने।

मुक्ति मानिसका निम्ति परमेश्वरबाट तयार पारिएका सबै उत्तमताहरुका निम्ति खडा हुने बाधाहरुबाटको छुटकारा हो। सबै मानिसहरूलाई मुक्तिको खाँचो छ। किनकि सबै मानिसहरू पापी छन् र दण्डका योग्य छन्। सम्पूर्ण मानव जातिलाई मुक्ति दिनलाई नै प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रूसमा आफ्नो बहुमूल्य रगत बगाई मर्नुभयो। उहाँद्वारा बाहेक कसैले मुक्ति पाउन सक्दैन। मानिसहरुले आफ्नो पापबाट पश्चात्ताप गरी प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरी सित्तैमा अनुग्रहद्वारा मुक्ति पाउँदछन्। तर मानिसले आफ्नो असल कामद्वारा मुक्ति पाउन सक्दैनन्। मुक्तिका प्रतिफल र आशिषहरू अनन्त र शुरक्षित हुन्छन्। मुक्ति पाएको मानिसले आफ्नो मुक्ति गुमाउन सक्दैन। मुक्ति पाएकाहरूमा जीवनको परिवर्तन देखिन्छ। ती विश्वास र आज्ञा पालनमा लागिरहन्छन्।

मण्डली संसारबाट ख्रीष्टमा बोलाइएकाहरुको समुदाय हो। मण्डली स्थानीय, दृश्य, संगठित र व्यवस्थित हुन्छ। परमेश्वरको मण्डली सत्यको खाँवो र जग हो। मण्डलीको संस्थापक र शीर येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ स्वयंले मण्डलीलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुहुन्छ। मण्डलीहरु स्वतन्त्र छन् तर ती परमेश्वरको वचन, महान आज्ञा, देशको कानून, मण्डली सदस्यहरुको व्यक्तिगत अधिकारका कारण ती असिमित र पूर्ण स्वतन्त्र भने होइनन्। साथै मण्डलीहरु एकापसमा कुनै न कुनै रुपमा परनिर्भर हुन्छन्।

स्वर्गदूतहरु आत्मिक प्राणीहरु हुन्। ती मानिसहरू भन्दा शक्तिशाली सृष्टि हुन्। अनगिन्ति संख्यामा रहेका ती स्वर्गदूतहरुमध्ये केहीले आफ्नो स्थान छोडी परमेश्वरको विरूद्धमा पाप गरे। त्यस समय देखि दुई प्रकारका दूतहरू छन्; स्वर्गदूतहरु र शैतान तथा त्यसका दूतहरु हुन्, जो एकदिन अनन्त दण्डमा दण्डित हुनेछन्।

प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन पछि १००० वर्षे राज्यको प्रारम्भ हुन्छ। उहाँको यस आगमन गोप्य रुपमा नभई सारा विश्वमा देखिने गरी हुनेछ। एक दिन सबैको शरीर बौरिनेछन्; मुक्ति पाएकाहरु अनन्त जीवनका लागि र मुक्ति नपाएकाहरु न्याय र अनन्त दण्डका लागि बौरनेछन्। मृत्युपछि बौरिउठाइको घडीसम्म विश्वासीहरु आनन्दपूर्ण चेतनामै रहिरहनेछन् भने उद्धार नपाएकाहरु कष्टपूर्ण चेतनामा हुनेछन्।

प्रत्येक मानिस आफ्ना पार्थिव जीवनका कामहरुको न्यायका निम्ति परमेश्वरको सामु उभिनेछन्। सबै न्यायहरु येशू ख्रीष्टद्वारा गरिनेछन्। विश्वासीहरुको न्याय उनीहरुको कामको लेखा लिने र इनाम दिने वा नदिने उद्देश्यले गरिन्छ। ख्रीष्टको सुसमाचारलाई अस्वीकार गर्नेहरु, भक्तिहिन र अधर्मीहरु परमेश्वरको न्याय आसन सामु न्यायमा पर्नेछन् र ख्रीष्ट विरोधी र झूटा अगमवक्ता संगै तिनले अनन्त आगोको झीलभित्र सदासर्वदै पीडा भोग्नेछन्।